Саманчы Жолунун орто сызыгына жакын жаткан асман сферасын чон тегерек б-ча кесип өткөн тегиздикке карата асман объектилеринин абалын аныктоочу координаталар системасы, Галактиканын айлануу огуна тик болгон Саманчы Жолунун орто сызыгы м-н дал келген чоң тегерек Г а-лактика экватору деп аталат. Г. к. жылдыз астр-ясында галактика кеңдиги м-н узундугун аныктоодо колдонулат.

от 2020