ГАЙРАТИ

от2020

Ноя 27, 2020

(өз аты-жөнү — Абдура-хим Абдуллаев) [2(15). 2. 1905-ж. т.] — өзбек совет жазуучусу, өзбек совет поээиясын баштоочулардын бири. Чыг-лары 1921-жылдан жарыяла-на баштайт. Алгачкы ыр, кара сөз жыйнактарында («Эркиндик үнү», 1927; «Темп», 1932; «Алтын жаштык», 1940) соң. курулушту, жаш Совет мамлекетинин жетишкендиктерин даңазалаган. Ал—«Эненин каты» (1933), «Жинаста» (1935) поэмаларынын, «Апкаарыганда» (1961), «Силер — менин жаштыгым» (1962), «Ырлар» (1965), «Биздин Хамза» (1967) жый-нактарьгаын автору. Балдар үчүн жазылган чыг-лары: «Унутулгус күндөр» (1956), «Аңгемелер» (1958). Чыг.: Танланган асарлар, Тошкент, 1962; Детство моего друга, Таш., 1959.

от 2020