ГАЙЛАРДИЯ

(Gaillardia Foug) — татаал гулдүүлөр тукумундагы бир ж-а көп жылдык өсүмдүк. Анын 20 түрү белгилүү. Түн. ж-а Түш. Америкада көп. Гүл катары бир жылдык кооз Г. өстүрүлөт. Г. бийиктиги, гүл формасы ж-а түсү б-ча сортторго бөлүнөт. Уругу, көчөтү аркылуу көбөйөт. Уругу март—апрелде себилип, көчөтү июндун башында олтургузулат. Көп жылдык Г-нын гүлү чоң, ал гиб-риддештирүүдөн алынган. Эки жылдыгы жапырт гүлдөйт. Күнөстө ж-а нымдуу топуракта жакшы өсөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *