ГАЙДН Франц Йозеф

(болжол м-н 31. 3. 1732—31. 5. 1809) — австриялык композитор. Вена классикалык мектебинин өкүлү, аспаптын музыкадагы классикалык стилге негиз салуучу. Оксфорд ун-тинин ардактуу доктору (1791). Алгачкы симфонияларын 50— 60-жылдары жазган. Г-дын чыг-лыгы-нын гүлдөп турган учуру 18-к-дын 80—90-жылдарына туш келет. Ал жылдары белгилүү Париж, Лондон симфонияларын, бир нече оратория, ыесса ж. б. жаратат. Г-дын музыкасы терең демократтык мүнөзгө ээ ж-а элдик чыг-лар м-н тыгыз байланыштуу. Ал көп улуттуу Австриянын муз. фольклорун билгичтик м-н пайдаланган. 1798-ж. «Дүйнөнүн жаралышы», 1801-ж. «Жыл мезгилдери» операла-рын жазган. Г. 24 опера, 3 оратория, 14 месса ж. б. диний чыг-лар, 104 симфония, 41 фортепьянолук трио, квартет, увертюралар, түрдүү муз. аспаптар үчүн концерт калтырган.

Ад.:   К р е м л е в Ю., Йозеф Гайдн, М., 1972.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *