ГАИТИ КОММУНИСТТЕРИНИН БИРИККЕН ПАРТИЯСЫ (ГКБП)

Гаи-тинин элдик биримдик партиясы (1959-ж. негизделген) м-н Гаити демократтар союзу (1954-ж. негизделген; 1965-жылга чейин Элдик улуттук бошт. партиясы) партиясынын кошу-лушунан 1968-ж. түзүлгөн. Ал марксизм-ленинизм идеологиясын жетекчиликке алып, өлкөдөгү реакциянын зомбулугуна каршы куралдуу күрөш жүргүзүү максатын көздөйт. ГКБП түзүлгөндөн эле жашырын иштеп, дыйкандардын (өлкө калкынын 85%) күрөшкө тартылышы, агрардык реформа жүргүзүлүшү, элдин экон. абалынын жакшыртылышы үчүн күрөшүп келатат. Өкмөттүн репрессиясынан улам (1969) партия кыйла уюмдарынан, жүздөгөн мүчөсүнөн, БКнын жетекчилеринен айрылган, бирок кийинчерээк партиянын легалсыз органдарын, массалык уюмдарын калыбына келтирүүгө жетишкен. Жашырын иштейт. Партиянын жетекчилери 1971-ж. июнда Гаитинин прогрессчил бардык күчтөрүнүн аракеттерин бириктирүү Программасын сунуш кылды. ГКБПнин делегациясы коммунисттик ж-а жумушчу партиялардын эл аралык кеңешмелерине (1960,1969, Москва) катышып, алардын документтерин кубаттады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *