ГАИДАМАКТАР

от2020

Ноя 27, 2020

(түркчө haydamak— кол салуу) — Оң жээк Украинадагы улуттук ж-а диний эзүүгө каршы багытталган элдик бошт. кыймылга катышкандар. Г. кыймылы алгач 18-к-дып 20-жылдарында Волынь м-н Батыш Подолияда башталып, кийин Украинанын башка аймактарына жайылган. Алардын негизги отряддары дыйкандардан, запорожьелик кедей казактардан, батрактардан ж-а кол өнөрчүлөрдөн турган. Белорус ж-а молдован кедейлери, падышалык армиядан качкан солдаттар, о. эле поляк дыйкандар, дон орус казакта-ры да Г. болгон. Г-ды Россиянын составына кирген Сол жээк Украинанын кедейлери да колдогон. Мындан корккон падышачылык Г. кыймылын басуу үчүн чечкиндүү аракет кылган. 1734, 1750 ж-а 1768-ж. Г. кыймылы элдик чоң көтөрүлүшкө айланган. 18-к-дын аягында, асыресе Оң жээк Украина Россиянын составына кошулганда Г. кыймылы басаңдап, акыры токтоп калган.

от 2020