ГАЗ ӨНДҮРҮҮ

— жасалма газды алуу ж-а табигый газды жер астынан чыгаруу процесси. Жасалма күйүүчү газ негизинен чексиз углеводороддон турат да, катуу ж-а суюк отундарды жылуулук аркылуу ажыратуунун натыйжасында алынат. Аларга катуу отунду кокска айландыруудагы к о к с газы, отунду газдаштыруудан алынган генератор газы, нефтини же нефть продуктуларын иштетүүдөн алынуучу нефть газы, чоюнду эритүүдө пайда болуучу домна газы кирет. Жер астында газдаштыруу аркылуу да жасалма газды алууга болот. Жасалма газды алуу табигый газды алууга караганда өндүрүмдүү болбогондуктан, ал анчалык кеңири масштабда иштелип чыгарылбайт. Табигый газ күйүү жылуулугу 7800 пкал/м3 болгон абдан үнөмдүү отун катары жылуулук электр станцияла-рында, кара ж-а түстүү металлургия-да, химия, цемент, айнек ж-а курулуш ө. ж-ларында ж-а турмуш тиричилигинде кеңири пайдаланылат. Газды өндүрүп алуу ар түрдүү механизмдер ж-а аппараттар м-н жабдылган газ нромыселине жүктөлөт. Ө. ж-лык түрдө өндүрүлүп алынуучу газ орундарында газ таза, газ-нефть ж-а газ-зонденсат аралашмасы түрүндө кездешет. Газды ө. ж-лык сордуруп чыгаруу үч этапта жүргүзүлөт. Биринчи этапта тажрыйбалык-өнөр жайлык пайдалануу иши жүргүзүлүп, анда газ табылган жердин мүнөздөмөлөрү катмардын касиети, газдын запасы, скважина өндүрүмдүүлүгү) такталат. Экинчи этап үч мезгилден турат. Биринчиден, скважиналарды бургулап ж-а жабдып, газды алууну ылдамдатуу иштери жүргүзүлүп, жалпы за-хастын 10—20% сордуруп алынат. Экинчиден, бара-бара газдын запасы-тгчгтг 55—60% алынат. Үчүнчүдөн, газды сордуруп алуу азая баштап, бар-= дык запастын 90% ке чейинкиси алы- Табигый газдын запасы б-ча СССР дтанөдө биринчи орунду ээлейт. :Ж5-ж. 289 млрд л*3 газ алынган. Ба-ткпп Сибирде газдын эң бай кендери пбылгандыктан, табигый газдын за-зпаеы 16 триллион м3 ге жетти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *