ГАЗ ТУРБИНАСЫ

— кысылган ж-а ысытылган газдын энергиясы калак-туу аппаратта валдын мех. жумушуна айлана турган үзгүлтүксүз иштөөчү жылуулук кыймылдаткыч. Кысылган аба күйүү камерасында андан да жог. темп-рага ысытылат. Г. т-нда газ агымынын багыты, баскычтарынын саны, жумуш иштөөчү дөңгө-лөккө газды берүү ыкмасы б-ча айырмаланат. Газ агымынын багыты б-ча Г. т. октуу, радиустуу, диаго-н а л д у у ж-а тангенциалдуу болуп бөлүнөт. Турбина бир баскычтуу ж-а көп баскычтуу болушу мүмкүн. Мында турбинанын баскычынын саны турбинанын арналышына, анын конструкциялык схемасына, кубат-туулугуна жараша аныкталат. Көп баскычтуу турбинада (к. сүрөт) энергиянын айланышы баскычтарда иштелүүчү бир канча ырааттуу про-цесстен турат. Г. т. авиацияда, кемеде, электр станциясында, локомотив-де, газ жүргүч насос станциясында колдонулат.

Ад.:   Ш н е э Я. И., Газовые турбины, М., 1960; Абианц В. Х., Теория газовых турбин реактивных двигателей, 2 изд., М., 1965.

ГАЗАВАТ, к. Жихад.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *