ГАЗ ТУРБИНАЛУУ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯ

— электр генераторун жүргүзүү үчүн газ турбинасы пайдаланылуучу жылуулук станция. Бул жер астынан чыккан көмүр газы м-н иштөөчү станция катары пайда болгон. СССРде биринчи Г. т. э. с. — Шатск станциясы нымдуу күрөң көмүр жайгашкан жерде (Тула обл.) курулган. Газдардагы көмүрдүн бөлүкчөлөрү-нүн таасири астында газ турбинасы-нын калакчалары тез жешилгендик-тен, көмүр м-н иштөөчү мындай станция кеңири таралган жок. 20-к-дын 50— 60-жылдарында дүйн. практикада газ турбиналуу кыймылдаткычтуу Г. т. э. с. көбүрөөк колдонула баштады. Мында күйүүчү отун катары газ түрүндөгү продукт (жаратылыш газы, күйүүчү газ, нефть иштетүүдө ж-а генератордон, домна мештеринен бөлүнүп чыккан газ), суюк отун (керосин, газойл, мазут) жумшалат. Ал станция чиркемеге же т. ж. плат-формасына орнотулуп, кен, нефть чыккан жерлерде, ири курулуш жүргүзүлүп жаткан аймакта, электр энергиясы жетишсиз болуп калганда аны толуктоочу станция катарында иштейт. Буу-газ турбина установка-луу Г. т. э. с. абдан перспективалуу экени аныкталды. Мында буу-газ турбина установкасы кадыресе иштегенде буу турбиналык цикл, ал эми энергосистемада электр энергиясы жетишсиз болуп, аны толуктоо үчүн иштегенде буу-газ цикли б-ча иштейт. СССРде кубаттуулугу 16 Иет болгон биринчи буу-газ турбина установкасы 1964-ж. Ленинграддагы 1-ГЭСте орнотулган. Андан кийин кубаттуулугу 200 Мет установка түзүлдү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *