ГАЗ СЪЕМКАСЫ

— нефть ж-а газ кендеринен бөлүнүп, үстүндө жаткан тоо тектер аркылуу сыртка көтөрүлгөн газ түрүндөгү углеводороддорду аныктоо жолу м-н нефть-газ кенде-рин изилдөө методу. Жер үстүндөгү тоо тектерге сиңген углеводороддор өтө аз болсо да, ал тереңдикте жаткан нефть м-н газ кендери бар экендигинин белгиси. Изилденүүчү ай- макта белгилүү бир профилдер б-ча 2—3 м же 10—50 м, кээде андан ашык тереңдиктеги газдан (кыртыш арасындагы абадан) же тоо тектерден проба алынат. Пробалар метан, этан, пропан ж. б. углеводороддордун өлчөмүн 10-5—10_6%ке чейинки тактык-та аныктай турган приборлордо ана-лизделип, «газ аномалиясы», б. а. углеводороддун арбын ж-а табигый түрдө топтолгон жери аныкталат. Газ аномалиясы изилденген аймак нефть же газ кендеринин бар экендигин божомолдоого мүмкүндүк берет. Г. с. методун СССРде 1932-ж. В. А. Соколов иштеп чыккан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *