ГАЗ САКТАГЫЧ

—газ сактоого ылайык табигый же жасалма резервуар. Г. с. жер астына ж-а жер үстүнө да курулат. Жер астындагы Г. с. ичиндеги газдын басымы, составы бирдей болуш үчүн колдонулат. Анын сыйымдуулугу да чоң, анда газды сактоо үнөмдүү ж-а коркунучсуз. Мындай Г. с. жер кыртышынын майда те-дгикчелүү тоо тектеринде ж-а анын бош, чоң коңулдарында курулат. Жер үстүндөгү Г. с. — түркүктөргө отургузулган болот цилиндр жө шар формасындагы резервуар. Г. с. көлөмү өзгөрүлмө ж-а туруктуу болуп бөлүнөт. Көбүнчө басымы 18 ат болгон туруктуу көлөмдүү Г. с. көп колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *