ГАЗ ПРИБОРУ

—үй, коомдук имараттарды жылытуу, тамак-аш бышыруу, суу ысытуу, жасалма салкындык түзүүдө пайдаланылуучу түзүлүш. Г. п. газ күйгөндө бөлүнүп чыккан жылуулук энергиясы м-н иштейт. Ал газ келүүчү түтүктөн, газ күйгүчтөн, жылуулук алмаштыргычтан ж-а кү-йүүнүн калдыктарын сыртка чыгаруучу түзүлүштөн турат. Газ муздат-кычтарында муздаткыч аппарат ж-а камералар болот. Г. п. үй тиричиликте, коомдук ашканаларда колдонулуучу ж-а үй жылытуучу болуп бөлүнөт. Атм-ра тибиндеги газ күйгүч кеңири колдонулат. Мындай Г. п-нда газ 500 суу мам. мм басымда сопло-дон чыгып, күйүү үчүн керектүү абаны (40—60%) атм-радан соруп алып аралашат. Аба аралашкан газ күйгөндө көк жашыл жалын чыгат. Жалын сары болсо, көмүр кычкылы көбөйүп, адамга зыян келтирет. Андай учурда белгилүү өлчөмдө ачылып, жабылуучу клапандын (же бу-раманын) жардамы м-н газ күйгүчтө абаны көбөйтүү керек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *