ГАЗ ОЧОГУ

— газ түрүндөгү отундар-ды күйдүрүп, жылуулук энергиясын пайдаланууга ылайыкталган түзүлүш. Ал очок камерасы м-н экранынан ж-а газ күйгүчтөн турат. Очок камерасы — капталы отко чыдамдуу тик бурчтуу мейкиндик. Мында газ м-н абанын аралашмасы жалындап күйөт. Очок экраны — очок камерасы- нын канталдарына жайгаштырылган суу м-н муздатылуучу түтүктөр. Алар жылуулукту кабыл алат ж-а камера капталын жог. темп-ранын бузуусу-нан сактайт. Газ күйгүч газ м-н абаны аралаштырып ж-а аны очок камөрасына берип турат. Г. о-нун артыкчылыгы — үнөмдүү, колдонууга жөнөкөй.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *