ГАЗ-НЕФТЬ СЕПАРАТОРУ

— нефти-нин составындагы бөлөк газды неф-тиден бөлүүчү аппарат. Анын иштөө аракети нефть м-н газдын тыгызды-гынын бирдей эместигине негизделген. Мында басымды төмөндөтүү, нефть агымын майда агымчаларга ажыратуу, ылдамдыкта азайтуу ж-а агамдын жүрүү багытын өзгөртүү газдын бөлүнүп чыгышына жардам берет. Г.-н. с. иштөө аракети б-ча борбордон четтөөчү, гр авиациялык; формасына карата сфера, пилиндр түрүндөгү; аракет кылүучу басымга жараша вакуумдуу СОЛ Ин!м2те чейин), төмөнкү (0,1-4-0,6 Мн/м2), орточо (0,64-1,6 Мн/м2), жогорку (1,6-f-4-6,4 Мн[м2) басымдуу болуп айырмаланат. СССРде вертикаль пилиндр түрүндөгү сепаратор көп колдонулат. Газ-нефть агымы сепаратордун ортоңку бөлүгүнө жиберилет, газ — жог. бөлүгүнөн, нефть болсо ылдыйкы бөлүгүнөн алынат. Нефтини бирдей деңгээлде кармап туруу үчүн автоматтык калкыма жөндөгүч колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *