ГАЗ МЕНЕН ШИРЕТҮҮ

— ширетүү-чү горелкадан чыккан газ жалыны м-н металлдардын бириктирилүүчү жерин эритип ширетүү ыкмасы. Жог. темп-радагы жалынды алууда ысы-тылган газ м-н таза кычкылтектин аралашмасы пайдаланылат. Ширетүү-чү ацетилен-кычкылтектин жалыны-нын темп-расы 3000°Сден төмөн болбойт. Г. м. ш. процесси жука темир, чоюн, түстүү металл, катуу куймалар, чоң түтүктөр ж. б. материалдарды ширетип бириктирүү жумуштарында колдонулат. Г. м. ш^цө жарылуу коркунучу болгондуктан электр ширетүү м-н алмаштырылууда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *