ГАЗ КАРОТАЖЫ

от2020

Ноя 27, 2020

— бургулоо ылайы-нан (атайы чопо м-н суунун аралашмасы) газ ж-а жеңил суюк абалындагы углеводороддорду аныктоо жолу м-н нефть ж-а газ кендерин табуу методу. Бул метод 1-жолу 1933-ж. СССРде иштелип чыккан. Бургулоо учурунда нефть же газ катмарлары жолукса, андагы углеводороддор бургулоо ылайына аралашып, сыртка чыгат. Ылайдай алынган газ анализде-лип, анын жыйынтыгы б-ча углево-дороддордун составы ж-а көлөмү кайсы тереңдикте кандайча өзгөргөндү-гү көрсөтүлгөн диаграммага түшүрүл-гөндөн кийин, нефть ж-а газы бар катмарларды аныктоого болот. Кээде Г. к. бургулоодон чыккан тектер (кери) б-ча да жүргүзүлөт.

от 2020