ГАЗ ЖҮРГҮЧ

от2020

Ноя 27, 2020

— күйүүчү газды чыккан же өндүрүлгөн жеринен алыс (жүздөгөн ж-а миңдеген км) аралыктагы керектөөчүлөргө жеткирүүчү курулуш комплекси. Газ скважина-дан берилген табигый басымдын же толтургуч аппараттар (компрессор, эксгаустер ж. б.) м-н түзүлгөн басым аркылуу металл түтүк (труба) б-ча агызылат. Г. Жд. магистраль, жерг. ж-а ички болуп бЖ.үнөт. Магистраль Г. ж-тө газ чыккан жеринен чоң шаарга, жергиликтүүдө газ чогулткуч ж-а газ бөлүштүргүч станцияларга ж-а ички Г. ж-тө имараттын ички бөлмөлөрүнө жеткирилет. Г. ж-кө көбүнчө көмүртектүү же ле-гирленген болот ж-а алюминий куй-маларынан жасалган түтүктөр пайдаланылат. Магистраль ж-а жерг. Г. ж-тү курууда түтүктөр бири бирине ширетилип бириктирилет. Куруу ыкмасына жараша Г. ж. жер бетине ж-а жер астына орнотулат. Жер б е т и-н е курулган Г. ж. тирөөчтөргө, эста-кадага же жерге эле коюлат, ал эми жер астындагы Г. ж. 2—2,5 м тереңдикке көөмп орнотулат. Дат басып бузулуудан сактоо үчүн түтүктөр битумдан ж-а айнек кебезден жасалган атайын изоляциялык материал м-н оролот. Бири бирине кошулуп бириктирилген Г. ж-төрдүн системасынан газ тармагы түзүлөт. Айрыкча магистралдык Г. ж-тү курууда иш процесстери кеңири механикалашты-рылат ж-а автоматташтырылат.

Ад.:   Яблонский В. С, Белоусов В. Д., Проектирование нефтегазопроводов, М., 1959; Боксерман Ю. И., Пути развития новой техники в газовой промышленности СССР, М., 1964.

от 2020