—материалды күйүүчү газдардын жалыны м-н ысытып иштетүүдөгү технол. процесстин жыйындысы. Өндүрүштө Г. ж. и-гө төмөнкүлөр кирет: газ м-н ширетүү же данакерлөө, газ жалыны м-н ысытып, кысуу күчүн колдонуп ширетүү, газ жалындуу сугаруу, кычкылтек м-н кесүү, газ горелкалары м-н ысытып тетиктерди түзөө, ийүү, чоюу, тазалоо ж. б.

от 2020