ГАЗ ДИНАМИКАСЫ

— гидроаэроме-ханиканын суюк ж-а газ абалындагы кысылуучу чөйрөлөрдүн кыймылдарын ж-а алардын катуу нерселер м-н өз ара аракеттеништерин изилдөөчү бөлүгү. Г. д. термодинамика ж-а акустика м-н тыгыз байланышта. Кысы-луу касиети — басымдын же темп-ра-нын өзгөрүшү м-н заттын баштапкы көлөмүнүн азайышы же көбөйүшү. Г. д. хим. (диссоциация, күйүү ж. б.) ж-а физ. (иондошуу, нурлануу) про-цесстердеги жог. темп-радагы газдар-дын агымдарын да изилдөөгө мүмкүндүк берет. Г. д. гидроаэромехани-канын өз алдынча бөлүгү катары 1930-жылдан баштап өнүктү. Авиациянын өсүшү абанын кысылуу касиетинин учкан нерсеге тийгизген таасирин изилдөөнү талап кылды. Бул илимдин 2-дүйн. согуштун учурунда ж-а андан кийин ракеталык техниканын өсүшүндө, реактивдүү самолеттор м-н снаряддардын ылдамдыгын үндөн тез ылдамдыкка жетки-рүүдө, атом бомбаларын сыноодо кеңири колдонулушу анын өтө тез темпте өнүгүшүнө түрткү берди. Г. д-нын милдетине учуучу аппараттар-ды, кыймылдаткычтарды, газ машиналарын конструкция л аган кезде алардын бетиндеги газ агымынан пайда болгон басым м-н сүрүлүү күчтөрүн, темп-pa м-н жылуулук агымын изилдөөлөр да кирет.

Ад.:   Абрамович Г. Н., Прикладная газовая динамика, 3 изд., М., 1969; Лейцянский Л. Г., Механика жидкости и газа, 3 изд., М., 1970.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *