— катуу ж-а суюк отундай күйүүчү газды алуучу аппарат. Г. г-нун ички капталы отко чыдамдуу материалдан тургузулган цилиндр түрүндөгү шахта болот да, жог. жагына жагылуучу отун толту-рулуп, тор м-н тосулат. Төмөн жагынан аба же суу буусу, буу м-н кошо кычкылтектин аралашмасы же көмүр кычкылы м-н үйлөтүлөт. Булардын таасиринен отун реакцияга кошулуп ажырап, андан аба газы, аралашма газ, буу-кычкылтек газы ж-а регене-рацияланган газ пайда болот. Отундун күйүп бүткөн бөлүгү тордон өтүп, күл тоскучка чогулуп, андан сыртка чыгарылат. Отундун ылдый жагынан үйлөтүлүшүнө жараша алынган күйүүчү газ бөлүп чыгарган жылуулук да түрдүүчө болот. Пайда-ланылышына жараша Г. г. орунтуктуу ж-а көчмө болуп бөлүнөт. Орунтуктуу Г. г. жылуулук станцияла-рында, ө. ж. установкаларында ж-а технол. линияларда жагыла турган күйүүчү газды иштеп чыгаруу үчүн колдонулат. Көчмө Г. г. автомобил-ге, тракторго орнотулуп пайдаланылат.

от 2020