— газ басымын керектүү деңгээлге чейин төмөндөтүүчү установка. Г. б. с-да газды тазалоо, жөндөө ж-а анын сарп болушу эсептелинип турат. Басым жөндөөчүнүн жардамы м-н газ басымы 1—3 ат га чейин азайтылат. Станциянын жабдуусуна курчоо сызыгы, сактоочу клапан ж-а жөндөгүч-тү текшерүүчү прибор кирет. Ал пай-даланылышына карай магистралдан тармакталган, промыселдик текше-рүү-бөлүштүргүч ж-а автоматтык болуп бөлүнөт. Г. б. с-нын өндүрүмдүүлүгү керектелишине жараша З миң мътан 500 миң m3Jc ка чейин өзгөрөт.

от 2020