ГАЗ АБАЛЫНЫН ПАРАМЕТРЛЕРИ

— системанын абалын мүнөздөөчү физ. чоңдуктар. Алар: газдын массасы (м), басымы (р), көлөмү (V) ж-а темп-расы (Т). Ар дайым массасы белгилүү болгон газ каралгандыктан, массадан башка 3 параметрдин (р, V, Т) бири бирине карата болгон көз карандылыктары изилденет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *