ГАЗОТРОН

от2020

Ноя 27, 2020

— электр разряддуу баш-карылбоочу вентиль катарында пайдаланылуучу эки электроддуу иондуу прибор. Г-дун электроддору (анод ж-а катод) 0,1—0,25 сым. мам. мм (1 сым. мам. мм = 133,322 н/м2) ба-сымдагы инерттүү газдын же газдар-дын аралашмасынын же 0,001—0,01 сым. мам. мм басымдагы сымап буу-сунун ичине жайгаштырылат. Анод никелден, болоттон же графиттен жасалат. Г. негизинен радио-бергичтер-де өзгөрмө токтун жог. вольттуу тү-зөткүчтөрүндө колдонулат. Г. толту-рулуучу газдын же металлдардын суусунун (аргон, гелий, сымап буусу) түрүнө, аноддун конструкциясына (ачык, чала жабык ж-а жабык), түзөтүлүүчү чыңалуунун амплитуда-сына (төмөнкү вольттуу, нормалдуу ж-а жог. вольттуу) карата айырмаланат. Аноддогу чыңалуусу ЗОО в ко чейинкилери төмөнкү вольттуу, 15 ке ко чейинкиси нормалдуу ж-а 70 ке ко чейинкиси жог. вольттуу Г. болот.

от 2020