ГАЗДАР ДАГЫ ЭЛЕКТР РАЗРЯДЫ

— газдардагы электр тотунун ар кандай түрү. Г. э. р-нын түрлөрү ж-а анын мүнөздөмөлөрү электр тогунун газ аркылуу өтүү шартын түшүндүрүү-чү газдардын составына, басымы-на, разряд пайда болгон көлөмгө, токтун күчүнө ж-а газдардагы ар ТҮРДҮҮ кубулуштарга байланыштуу. Г. э. р-нын бөтөнчөлүгү — газ аркылуу өткөн токтун ошол газдын касиетине күчтүү таасир этиши. Газдар табияты б-ча диэлектрик болгондуктан Г. э. р-н алып жүрүүчү электрондук ж-а иондордун саны эң аз. Ошондуктан газ аркылуу ток өткөрүү үчүн тышкы иондоштургучтун аракети м-н электроддордун ортосунда белгилүү сандагы заряддарды пайда кылуу зарыл. Заряддардын кыймылынын ылдамдыгы электроддордун ортосундагы электр талаасынын чыңалышына түз пропорциялаш болсо, анда газдын токту өткөрүмдүүлүгү Ом закону б-ча аныкталат. Г. э. р-нын түрлөрүнө ар кандай басымда пайда болгон булбүлдөө разряды, электр жаасы, учкун, жог. жыштыктагы разряд-дар кирет. Бул разряддар ар түрлүү касиеттерге ээ. Г. э. р. термоядролук реакцияны алууда, жог. темп-рада пайда болгон хим. реакцияны жүргүзүүдө! жылуулук энергиясын электр энергиясына айландырууда, электрондук ж-а генератордук лампа, газ лагери ж. б-да колдонулат.

Ад.:   К а п ц о в Н. А., Электроника, 2 изд., М., 1956; Знгель А., Ионизованные газы, пер. с англ., М., 1959.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *