ГАЗДАРДЫ СУЮКТУККА АЙЛАНДЫРУУ

— газ түрүндөгү заттарды суюк абалга өткөрүү процесси. Бардык газдар белгилүү кризис темп-расына ээ, андан жог. темп-рада газ эч кандай жол м-н суюктукка айланбайт. Хлор, аммиак, комур кычкыл газдар төмөнкү темп-рада 1-жолу 1823-я!. суюктукка айландырылган. Бирок, кээ бир газдар ошол кезде алынган эң төмөнкү темп-рага чейин муздатылып, бир нече миңдеген атм-ралык басым м-н кысса да суюк абалга өткөн эмес. Себеби, бул газ Г-ны жасалгалоо иши да чоң ролду ойнойт. Бул жагынан биздин өлкөдө зор иштер жасалды. Г. тамгаларынын ар түрдүү үлгүлөрүн ойлоп таап, өндүрүшкө киргизе турган атайын ил. мекеме түзүлгөн. Г-ны по-лигр. жактан жасалгалоо анын миллиондогон окурмандарга жеткиликтүү болушун шарттайт, ар бир газетанын оригиналдуулугун камсыз кылат. СССРде Г-ларды жасалгалоо өнөрү партиянын саясаты, калктын эстетикалык талабы м-н толук айкалышкан.

Ад.:   Маркс К., Энгельс Ф., О печати, М., 1963; Ленин В. И., О печати. Сб. статей, М., 1959; Советская печать в документах, М., 1961; Печать СССР за 50 лет, М., 1967; С орон баев К., Печать Советского Киргизстана, Фр., 1970.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *