ГАЖИБЕКОВ

Узеир Абдул Гусейин оглы [5(17). 9. 1885—23. 11. 1948] — азербайжан совет композитору ж-а коомдук ишмер, СССР эл арт. (1938). Азерб. ССР ИАнын акад. (1945). 1938-жылдан КПСС мүчөсү. Азербайжан профессионал музыкасына негиз с алуучулар дан. Москва филармония-сындагы курста ж-а Петербург кон-серваториясында окуган. Анын туңгуч операсы «Лейли-Мажнун» (1908) азербайжан музыкасынын жаңы багытын белгилеген. Ал андан башка ♦ Рустам-Зухраб» (1910), «Асли-Ке-рем» (1912), «Көр уулу» (1937) опе- раларын, «Эрди-катын» (1909), «Аршин мал алан» (1913) муз. комедия-ларын, Азерб. ‘ССР мамл. гимшшин музыкасын (1945) жазган. Композитор кантаталары, увертюралары м-н азербайжан симф. музыкасына зор үлүш кошкон, азербайжан эл аспаптар оркестри үчүн ыр, хор ж. б. чыг-лар жараткан. СССР Жог. Советине (1—2-шайл.) депутат. СССР мамл. сыйл. лауреаты (1941, 1946). Ленин ордени, Эмгек Кызыл Туу ордени ж-а медалдар м-н сыйланган.

Aд.: Виноградов В., Узеир Гадши-беков и азербайджанская музыка, М., 1938; Аббасов А., Узеир Гаджибеков и его опера «Кёр-оглы», Баку, 1966.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *