ГАДОЛИНИЙ

от2020

Ноя 27, 2020

(лат. Gadolinium), Gd, лантаноиддерге кирүүчү хим. элемент, ат. н. 64, к. Лантаноиддер.

от 2020