ГАГАУЗДАР

от2020

Ноя 27, 2020

— СССРде (көбүнчө Молдавияда, азыраак санда УССРде, Түн. Кавказда, Каз-нда), Болгария м-н Румынияда жашаган эл. СССРдеги Г-дын саны 157 миң (1970). Динге ишенгендери — православныйлар. Г-ды тарыхчылардъга бир даары түрктөшүп кеткен болгарлар дешсе, бир даары болгар мад-тыя ж-а динин кабыл алган түрк урууларынын тукумдары дешет.

от 2020