ГАВР ПРОГРАММАСЫ

Франциянын Жумушчу партиясынын (1879-ж. негизделген) программасы. 1880-ж. 16— 22-ноябрда Гаврда өткөн съездде кабыл алынган. Аны К. Маркс ж-а Ф. Энгельстин жардамы м-н Ж. Гед ж-а П. Лафарг иштеп чыккан. Кириш бөлүгүн К. Маркс жазган. Анда жумушчу табынын саясий партиясын түзүү зарылдыгы, пролетариат рев-ясынын милдеттери м-н максаттары белгиленген. Маркс м-н Энгельстин сын пикирине карабастан, Г. п-на Геддин талабы м-н утопиялык ж-а жарым анархиялык моменттер киргизилген. Ошентсе да Г. п-нын кабыл алынышы Франциядагы жумушчу кыймылынын өнүгүшүндөгү илгери-лөөнү көрсөткөн.

(1929— 30 J —репарациялар б-ча Юнг планын талкуулаган ж-а кабыл алган эл аралык конф-я. 1929-ж. 6—ЗГавгустта ж-а 1930-ж. З—20-январда Гаагада *ткөн. Конф-янын 1-сессиясына Бельгия, Улуу Британия, Германия, Греция, Италия, Польша, Португалия, Румыния, Франция, Чехосл-я, Югосл-я ж-а Япония катышкан. Юнг пла-жыньтн демилгечиси АКШ конф-янын шпине офиц. катышпаса да, аны ка- был алдыруу үчүн кысым көрсөткөн. Г. к-нда Улуу Британия м-н Фран-циянын ортосунда 3 маселеге (репа-рациялык төлөөлөрдүн бөлүгүн көп кечеңдетпей бөлүштүрүү; натуралай төгүү; репарациялык төлөөлөрдүн бүт суммасын кредиторлордун ортосунда процент м-н бөлүштүрүү) байланыштуу катуу талаш-тартыш болгон. 1929-ж. ЗГавгустта конф-янын негизги катышуучулары Юнг планын негизинен кубаттаган протоколго кол коюшкан. Юнг планы 2-конф-яда (1930ж. З—20-янв., буга Австрия, Болгария, Венгрия да катышкан) биротоло бекитилген. Бул конф-яда Германия репарацияларды төлөөдөн баш тартса, ага санкция колдонуу ж-дөгү токтом, о. эле Рейн обл-нан оккупациялык бардык аскерлерди мөөнөтүнөн 5 жыл мурда (1930-жылдын шо-нунан кечиктирбей) чыгарып кетүү чечими да кабыл алынган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *