ГАВАНА ДЕКЛАРАЦИЯЛАРЫ

ГАВАНА ДЕКЛАРАЦИЯЛАРЫ. Биринчи Гавана декларация-сы 1960-ж. 2-сентябрда Гаванада Куба элинин 1-Улуттук ген. ассамблея-сында кабыл алынган. Бул Декларация 1960-ж. августта Америка мамлекеттеринин уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин консультативдик 7-кеңешмеси кабыл алган «Сан-Хосе декларациясына» ку-балыктардын жообу болгон (ал кеңешмеде Куба рев-ясына каршы АКШнын агрессиясын актоо далалаты жасалган). Б. Г. д-нда амер. империализмдин Латын Америка элдеринин ички ишине кийлигишүүсү айыпталган. Экинчи Гавана д е к-лараңиясы Америка мамлекеттеринин уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин консультативдик 8-кеңешмесинин (1962-ж. янв., Уругвай, Пунтадель-Эсте) Ку-баны ал уюмдан чыгаруу ж-дөгү декларациясына жооп иретинде 1962-ж. 4-февралда Куба элинин 2-Улуттук ген. ассамблеясында кабыл алынган. Анда Латын Америка элдери Кубадан үлгү алып жатканынан АКШнын им-пер. чөйрөлөрүнүн чочулашы Куба рев-ясына каршы заговорго себеп болуп отурат деп айтылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *