ГАБЕН Жан

от123

Ноя 24, 2020

(өз аты-жөнү —Жан Алекси Монкорже) (17. 5. 1904 — 15. 11. 1976) — француз киноактёру. 1923-жылдан эстрада бийчиси, оперетта ырчысы. Киного 1931-жыл-дан тартыла баштайт. 30—40-жылда-ры бир катар фильмдерде жөнөкөй жумушчулардын, коомдон куугунтук жеген кишилердин, жайдары мүнөз ж-а кайраттуу каармандардын ролдобелгилүү ролдору: машинист Рай-мон («Менин дүйнөм—түн», 1951), банкир Ноэль Шудлер («Бу дүйнөнүн даркандары», 1958), жумушчу Неве («Прери көчөсү», 1959) ж. б. Фран-циянын улуттук сыйлыктары, эл аралык кинофестивалдардын байгелери ыйгарылган. *

Ад.:   Соловьева И., Шитова В», Жан Габен, М., 1967.

от 123