ГАББРО

(Италиядагы Gabbro деген жер атынан) — магмалык тоо тек. Ал негиздүү плагиоклаздан (Лабрадор, битовнит), пироксен, кээде оливин м-н амфиболдон ж-а руда минералда-рынан турат. Түрлөрү норит плагиоклаз м-н ромбалык пироксенден, троктолит плагиоклаз м-н оливинден түзүлөт. Нагыз Г. толук кристаллда-нат, составындагы түстүү ж-а түссүз минералдардын саны бирдей болот. Хим. составында S1O2 45—50%, темир м-н магний кычкылдары 20%ке чейиш Өңү кара, кочкул жашыл, кээде чаар ала. Жер катмарында шток, лакколит, дайка ж-а тарамдар түрүндө жатат. Плагиоклазга эң бай (85— 90%) Г. плагиоклазит, анын ичинен плагиоклаздары көгүш же жашыл болуп кубулуп турганы лабрадорит деп аталат. Г. курулуш иштеринде, имараттардын ичи-сыртын кооздоодо керектелет (мис, Москвадагы В. И. Ленин атн. китепкананын колонналары ж. б.). Г. интрузияларын-да титан магнетиттин, никелдин ж.б-дын рудалары кездешет. Урал, Кавказ ж-а Карелияда кеңири таралган. Кырг-ндын көп жеринде да бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *