В

В — кыргыз алфавитиндеги үчүнчү тамга. Орус тили аркылуу кыргыз тилине кирген сөздөрдөгү каткалаң жылчыкчыл (фрикатив) тыбышты туюндурат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *