ВЮРЦ РЕАКЦИЯСЫ

0700949180
номурга
50 бирдик.

Гезит, Китептерди тоолугу менен окуйм десен

Орусия, Казакстандагылар үчүн
QIWI-кошелек биерде

Квитанцияны жана атыңы
Ватсапка жаз

ВЮРЦ РЕАКЦИЯСЫ — галогеналкил-дерге натрийди таасир этүү м-н каныккан углеводороддорду синтездөө методу: 2RBr + 2Na -^ R — R + 2NRr. 1855-ж. франц. химик Ш. А. Вюрц ачкан. Р. Фиттиг бул реакңияны май-ароматтык бирикмелерди алууга колдонгон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *