ВЬЕТНАМ ЭМГЕКЧИЛЕР ПАРТИЯСЫ (ВЭП) коммунисттик уюмдардын Гонконгдогу бириккен конф-я-сында 1930-ж. 3-февралда негизделген. Адегенде Вьетнам коммунисттик партиясы, 1930-ж. октябрдан 1951-ж. фе-вралга чейин Инди-кытай коммунисттик партиясы (ИККП) деп аталган. 1931-ж. Коминтернге кабыл алынган. Француз колониячыларына ж-а япон баскынчыларына (2-дүйн. согуш убагында) каршы Вьетнам элинин күрө-шүн жетектеген. Улуу Ата Мек. согушта СССРдин жеңишинен кийин түзүлгөн эл аралык кырдаал, о. эле Вьетнамдын ичиндеги рев-ялык жагдай 1945-ж. августта Танчо конф-я-сында ИККПнин куралдуу көтөрүлүшкө өтүү ж-дө чечим кабыл алышына мүмкүндүк берген. ИККПнин жетекчилиги м-н Въетнамдагы Август революциясы (1945) жеңип, 1945-ж. 2-сентябрда Вьетнам Демокр. Респ-касы түзүлгөн. Мындан соң партия элди демокр. кайра түзүүлөрдү жүргүзүүгө көтөргөн. Франц. империалисттер Вьетнамга агрессия жасагандан кийин ИККП элдин франц. иптервенттерге каршылык көрсөтүү согушуп (1945—54) башкарган. Туйенкуангдагы 2-съездинде (1951, февр.) ИККП Вьетнам эмгекчилер партиясы (ВЭП) деп аталган. 3-съезд-де (1960, сент.) партиянын жаңы ус-тавын кабыл алып, Түн. Вьетнамда социализм куруу, Түш. Вьетнамда улуттун элдик-демокр. рев-ясын өөрчүтүү, өлкөнү бириктирүү, тынч-тыкчыл, бирдиктүү, демокр. Вьетнам-ды түзүүнүн негизги багытын аныктаган. ВЭПтин жетекчилиги м-н Вьетнам эли амер. импер. агрессияга (60-жылдардын 2-жарымы — 70-жыл-дардын башы) каршы күрөштө жеңип чыкты. 1976-ж. өлкө кайрадан биригип, Вьетнам Соц. Респ-касы түзүлдү. ВЭПтин 4-съезди (1976, дек.) БКнын отчетун талкуулап, өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү ж-а кайра куруу б-ча беш жылдык пландын (1976—80) негизги багыттарын бекитти, ВЭПтин уставын (өзгөртүлгөн) кабыл алды, партиянын борб. органдарын шайлады. ВЭПти Вьетнам Коммунисттик партиясы (ВКП) деп атоону чечти. ВЭПтин делегациялары Коммунисттик ж-а жумушчу партиялардын эл аралык кеңешмелерине (1957, 1960, Москва) катышып, алардын кабыл алган документтерин жактаган. ВЭП демокр. централизм принцибинин негизинде курулат. Партиянын жог. органы — съезд, съезд аралыгында — БК. Борб. органы — «Нян Зяп» газетасы.

от 123