ВЬЕТНАМ-ФРАНЦИЯ ДОГОВОРЛОРУ

ВЬЕТНАМ-ФРАНЦИЯ ДОГОВОРЛОРУ (1787, 1874, 1884). Чабуул коюу жана коргонуу союзу жөнүндөгү договорго 1787-ж. 28-ноябрда Версалда кол коюлган. Бул договорду түзүү м-н Франция Вьетнамда өз таасирин күчөтүүгө ниеттенген. Тейшондордун элдик көтөрүлүшү (1771—1802) бийликтен четтеткен ханзаада Нгуен Ань Франция ко-ролунан согуштук жардам алмак болгон. Ханзаада Францияга Пуло-Кондор аралын, Дананг портун берүүгө милдеттенген. Бирок мунун шке ашышына 1789-жылдагы франц. рев-я жолтоо кылган. Тынчтык жана союз жөнүндөгү договорго 1874-ж. 1-мартта Сайгондо кол коюлган. Договор 1862-жылдагы Вьет-нам-француз-испан договорун официалдуу алмаштырып, бүткүл өлкөдө франц. колонизаторлордун үстөмдү-гүн орнотууга багытталган. Протекторат жөнүндөгү договор-г о 1884-ж. 6-июнда Хюэде кол коюлган. Договорго ылайык бүткүл франц. протекторат белгиленип, Вьетнам Франциянын колониясына айланган.
Ад.: Новая история стран Азии и Африки, М., 1971.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *