ВЬЕТНАМ ТИЛИ

ВЬЕТНАМ ТИЛИ — вьетнамдардын тили, Вьетнамдын мамл. тили. В т-нде 34,5 млн-го жакын адам (1969) сүйлөйт. Кытай-тибет тилдеринин кытай бутагына кирет. В. т-нде 6 муз. тон бар, сөздүн морфол. жикте-лиши муун м-н бирдей, сөздөрдүн уңгусу бир муундуу, лексикасында кытай тилинен кирген сөздөр көп. Граммат. маани сөздөрдүн туруктуу тартиби, артиклдер, жандоочтор (послелог), жардамчы этиштер аркылуу туюнтулат. В. т-нде үч диалект бар. Баштагы жазуусу кытай иероглифи-не негизделген, 1885-жылдан бери латын алфавити колдонулат.
Ад.: Вьетнамский язык, М., 1960; М х и-тарян Т. Т., Фонетика вьетнамского языка, М., 1959.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *