ВЬЕТНАМ ИНФОРМАЦИЯЛЫК АГЕНТСТВОСУ

ВЬЕТНАМ ИНФОРМАЦИЯЛЫК АГЕНТСТВОСУ (ВИА)—Вьетнамдын басма сөз агентствосу. 1945-ж. Вьетнам Демокр. Респ-касынын (ВДР) өкмөтү түзгөн. ВИА ВДРдин басма сөзүн ички ж-а тышкы информация-лар м-н камсыз кылып, өлкөнүн саясий, экон. ж-а маданий турмушу ж-дө маалыматтарды күндө берип турат. Башкы башкармасы Ханой ш-нда. ВСРдин бир катар шаарларында ВИАнын кабарчы пункттары, ал эми бардык соң. ж-а айрым капит. өлкөлөрдө кабарчылары бар. Дүйнөнүн көп телеграф агентстволору м-н байланышып турат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *