ВЬЕТНАМ АТА МЕКЕНДИК ФРОНТУ

ВЬЕТНАМ АТА МЕКЕНДИК ФРОНТУ (ВАМФ) 1955-ж. 10-сентябрда түзүлгөн. Биринчи съезди 1955-ж. 5— 10-сентябрда Ханойдо өткөн. ВАМФ-тын составына ВДРдин бардык саясий партиялары ж-а коомдук уюмдары кирген. Жетекчи органы — Вьетнам эмгекчилер партиясы (ВЭП). Съездде борб. органы шайланып, уставы ж-а программасы кабыл алынган, тынчтыкчыл, бирдиктүү, көз карандысыз, демокр. ж-а гүлдөгөн Вьетнам үчүн күрөшүүнүн негизги багыттары аныкталган. ВАМФ Вьетнамда-гы амер. агрессияга (60-жылдардын 2-жарымы — 70-жылдардын башы) жарпты күрөшкөн. Түш. Вьетнамдын патриоттук күчтөрүн колдоого эл массасын баш коштуруп, амер. ин-тервенттерди жеңүүгө, өлкөнү бирик-тжрүүгө чоң салым кошкон. Вьетнам Сон. Респ-касы түзүлгөндөн (1976, ш?.ть) кпйин ВАМФты, Түш. Вьетнамцы боштондукка чыгаруучу улуттук фронтту (1960-ж. негизделген) ж-а Түш. Вьетнамдын улуттук, демокр. ж-а тынчтыкчыл күчтөрүнүн союзун (1968-ж. негизделген) Вьетнамдын улуттук биримдик фронтуна бириктирүү үчүн даярдык көрүлө баштаган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *