ВЫГОТСКИЙ

ВЫГОТСКИЙ Лев Семёнович [5(17). И. 1896—11. 6. 1934) — сов. психолог. Жалпы ж-а балдар психологиясына, пед., патологиялык психологияга чоң ; салым кошкон илимпоз. 1917-ж. Mock- I ва ж-а Шанявский атн. ун-ттерди бүтүргөн. Психол. ин-тунда, Н. К. Крупская атн. Коммунисттик тарбия берүү академиясында иштеген. В. психоло-гиядагы маданий-тарыхый теорияны иштеп чыккан. Ал сов. психологияга психиканы социалдык өнүгүүдө караган маанилүү жобо киргизген. Аң-сезимдин структурасын изилдөө ишине айрыкча көңүл бөлгөн («Ойлоо жана сөз», 1934). Келер, Штерн, Пиаже ж. б-дын теорияларын В. матер, көз караштан сындаган.
Чыг.: Развитие высших психических функций, М., I960.; Психология искусства, 2 изд., М., 1968.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *