ВХУТЕЙН

от123

Июн 26, 2020

ВХУТЕЙН, Жогорку көркөм-техникалык институт—1) көркөм сүрөт академиясынын базасында 1922-ж. Петроградда түзүлүп, 1930-жылга чейин иштеген окуу жайы. 2) Вхутемасты (Жог. көркөм-тех. мастерскаяны) кайра түзүүнүн натыйжасында Москвада 1926-ж. ачылган окуу жайы. Ал 4 жыл иштеген. 1930-ж. Москва м-н Ленинград В-деринин живопись, скульптура ф-теттери бириктирилип, Ленинградда Пролетардык көркөм сүрөт өнөр ин-ту түзүлгөн.

от 123