ВУРГУН

от123

Июн 26, 2020

ВУРГУН Самед (өз аты-жөнү —Са-мед Юсиф оглы В е к и л о в) (1906, Юхары-Салахлы кыш.— 1956, Баку) — азербайжан совет акыны, коомдук ишмер. Азерб. ССР ИАнын анык мүчөсү (1945), Азерб. ССР эл акыны (1956). 1940-жылдан КПСС мүчөсү. Чыг-лары 1924-жылдан жарыялана баштайт. «Акындын анты» (1930), «Фонарь» (1932) жыйнактарында рев-я, жаңы турмуш темасы орун алган. Ыр м-н жазылган «Вагиф» (1937; 1941-ж. СССР мамл. сыйл.) ж-а «Хандар» (1939) тарыхый драмаларын жараткан. Низаминин «Хосров менен Ширин» поэмасынын сюжети б-ча ыр м-н «Фархад-Ширин» драмасын жазган (1941; 1942-ж. СССР мамл. сыйл.). Улуу Ата Мек. согуш мезгилинде көп сандаган патриоттук ырлар чыгарган. Согуштан кийин В-дун «Негр сүйлөйт» (1948), «Ленинди окуп» (1950), «Кылымдын туусу» (1954) поэмалары ж-а «Өрттөнгөн китеп» (1947) аттуу ыр циклдери жарык көргөн. В-дун чыг-лары көп элдердин тилдерине которулган. В. СССР Жог. Советине (1—4-шайл.) депутат. Ал 2 Ленин ордени, башка 2 орден ж-а бир нече медаль м-н сыйланган. Чыг.: Талыстан. (Ырлар жана поэма-лар), Фр., 1954; Избр. соч., т. 1—2, М., 1958.
Ад.: Эфендиев И., Народный поэт Самед Вургун, Баку, 1956; Бабаев Г., Поэт и время. Самед Вургун и его место в советской литературе, Баку, 1966.

от 123