ВУЛЬФЕНИТ

от123

Июн 26, 2020

ВУЛЬФЕНИТ— молибдаттар клас-сындагы минерал (австриялык минералог Ф. Вульфендин ысымынан). Хим. формуласы РЬ[МоОч]. Тетрагон системасында кристаллданат. Түссүз, бозомук, сары, кызгылт күрөң, алмаз сымал жалтырайт. Катуулугу Моос шкаласы б-ча 2,5—3. Салышт. салм. 6,9. Полиметалл кендеринин кычкылдануу зонасында кездешет. В,—коргошун, кээде молибден бөлүп алынуучу руда.

от 123