ВУЛЬГАРДЫК МАТЕРИАЛИЗМ

ВУЛЬГАРДЫК МАТЕРИАЛИЗМ — материализмдин илимий принциптерин бузуп, жөнөкөйлөштүргөн филос. агым. 19-к-да табият таануудагы улуу ачылыштардын мезгилинде пайда болгон. В. м-дин көрүнүктүү өкүлдөрү (К. Фохт, Л. Бюхнер, Я. Молешотт ж. б.) матер, принциптерди метафиз., мех. позициядан түшүндүрүп, материя м-н аң-сезимдин өз ара мамилесин одоно бурмалап көрсөтүшкөн. Алар идеализм ж-а дин м-н бирге философияны да четке кагышып, бардык филос. маселени табият таануудагы конкреттүү изилдөөлөр аркылуу чечүүгө аракеттенген. Вуль-гардык материалисттер диалектиканы жерип, аң-сезимдин активдүүлүгүн таназар албай, адамдын ой жүгүртүүсү физиол. процесстерге көз каранды деп эсептешкен. Алар коомдук аң-се-зимди коомдук турмуш туудурарын танып, материя м-н аң-сезимди айра тааный алышкан эмес. Өз заманында-гы рев-ячыл ойчулдар В. м-дин илимге коошпогон принциптерин сынга алышкан, бирок анын филос. маңызы марксизм-ленинизм классиктери тарабынан гана ашкереленген. Фохт, Молешотт, Бюхнерлердин филос. көз карашын Энгельс «кыдырып жүрүүчү үгүтчүлөрдүн стилиндеги вульгардык материализм» («Анти-Дюринг», Фр., 1964, 384-6.) деп атаган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *