ВУЛКАНОЛОГИЯ

ВУЛКАНОЛОГИЯ— геол. илиминин жанар тоолор ж-дөгү бир тармагы. Ал жанар тоолордун пайда болуу процесстерин, аракетке’ келүү ж-а атылып чыгуу себептерин, өнүгүп-өөрчү- шүн, атылып чыккан материалдардын составын, анын жер бетинде таралуу закон ченемин ж. б. кубулуштарын изилдейт. В-нын негизги максаты — жанар тоолордун атылып чыгышын алдын ала билүү жолдорун табуу ж-а андан чыккан ысык суу м-н буулар-дын жылуулук энергиясын эл чарбасынын керектөөсүнө пайдалануу. Бул маселелерди чечүүдө В. геология, геотектоника, геофизика, геохимия ж. б. илимдердин маалыматтарын кеңири пайдаланат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *