ВУЛКАНИЗМ

от123

Июн 26, 2020

ВУЛКАНИЗМ (геол.) — жер кыртышында (литосферада) ж-а анын үстүндө магманын кыймыл-аракетине байланыштуу болгон кубулуштардын жыйындысы. Интрузиянын пайда болушу, жанар тоолордун атылышы, о. эле Айдагы кратерлер В. м-н байланыштуу.

от 123