ВУЛКАНИЗМ

ВУЛКАНИЗМ (геол.) — жер кыртышында (литосферада) ж-а анын үстүндө магманын кыймыл-аракетине байланыштуу болгон кубулуштардын жыйындысы. Интрузиянын пайда болушу, жанар тоолордун атылышы, о. эле Айдагы кратерлер В. м-н байланыштуу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *