ВРУБЕЛЬ Михаил Александрович [5(17). 3.1856, Омск—1 (14). 4.1910, Петербург] — орус живописчиси. 1880— 84-ж. Петербург көркөм сүрөт академиясында П. П. Чистяковдон окуган. Н. Н. Ге м-н А. А. Ивановдун салттарын улантып, өз чыг-ларында адам турмушу, жакшы м-н жаман, адамдын коомдогу орду ж-дөгү филос. ж-а моралдык проблемаларга кайрылган. 1884—89-ж. Киевде жашап, Кириллов чиркөөсү м-н Владимиров соборун кооздоого катышкан. 1889-ж. Москвада меценат С И. Мамонтовдун көркөм кружогупа кирет. «Венеция» (1893, Орус музейи), «Испания» (1894, Третьяков гал.), «Балчы аял» (1895, Третьяков гал.) аттуу белгилүү чыг-ларын жаратат. Н. А. Римский-Корсаковдун «Садко» (1897), «Падыша кызы» (1899), «Салтан падыша тууралуу жомок» (1900) спектаклде-рин жасалгалайт. В.— «Фарс килеми-нин фонунда кыз көрүнүшү» (1886, Киев, Орус иск-во музейи) картина- : сынын, Н. И. Забела-Врубелдин (1898) портретинин, М. Ю. Лермонтовдун «Измаил-бей», «Демон», «Биздин замандын каарманы» чыг-ларына тарт- : кан атактуу иллюстрациялардын ав-тору.
Ад.: Иванов А. П., Врубель, 2 изд., П., 1916; Я г о д о в с к а я А. Т., М. А. Вру- ! бель, Л., 1966. \

от 123