ВПЕРЕД

«ВПЕРЕД» — 1) болыпевиктердин жума сайын чыккан алгачкы газетасы. 1904-жылдын 22-декабрынан (1905-ж. 4-янв.) 1905-жылдын 5 (19) -майына чейин Женевада 10—15 нускада 18 саны чыккан. Большевиктик алгачкы борбор — кончулук комитеттеринин бюросунун органы. РСДРПнин борб. органы «Искра» газетасын меныне-виктер ээлеп алгандан кийин түзүлгөн. «В.» «Искранын» жолун жолдоп, рев-ячыл пролет, партиясын чыңдоо үчүн оппортунизмге каршы күрөш жүргүздү. «В.» газетасынын уюштуруучусу, идеялык жетекчиси ж-а редактору В. И. Ленин болгон, газетага анын 40тан ашык макаласы жарыяланган. Газета болыпевиктердин саясий ж-а уюмдаштыруу жактан чыңа-лышына зор таасир кылып, жаңы типтеги партийны түзүүдө ж-а РСДРПнин 3-съездин даярдоодо олуттуу роль ойногон. 2) Болыпевиктердин күн сайын чыккан легалдык газетасы. «Волна» газетасынын ордуна Петербургда чыгып турган, 1906-жылдын 26-майынав (8-июнь) 14(27)-июлуна чейин 17 саны чыккан. 1906-ж. 22-июндан (5-июль) «В.» газетасынын ордуна күн сайын большевиктик «Эхо» газетасы чыга баштаган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *