ВПЕРЕД» ТОБУ

«ВПЕРЕД» ТОБУ — РСДРПнин ичинде 1906-ж. А. Н. Богданов м-н Г. А. Алексинскийдин демилгеси б-ча чет өлкөдө түзүлгөн антипарт, фракциячыл топ. Анын составына отзовист-тер, ультиматисттер ж-а «богострои-телдер» кирген. Парижде ж-а Женевада кружоктору болгон. «В.» т. жумушчу болыпевиктерге каршы туруп, ырк бузарлык кылган. Анын мүчөлөрү А. Богданов ж-а В. Шанцер (Марат) РСДРП БКнын Январь (1910) пленумунда «келишкичтер» Л. Каменев ж-а Г. Зиновьевдин колдоосу м-н меиьшевиктер ж-а троцкийчилерге кошулуп, В. И. Ленинге каршы чыгышкан. «В.» т. «фракцияга эркиндик берилсин» деген шылтоо м-н РСДРП-нин 6-(Прага) конф-ясына (1912) катышуудан баш тартып, 1912-ж. августта Венада Троцкий чакырган конф-яга катышкан. Бул конф-яда ан-типарт. август блогу түзүлгөн. Жумушчу кыймылы жандана баштаганда бир катар принциптүү маселелер б-ча топтун ичинде күрөш күчөп, М. Горький, В. Р. Менжинский, М. Н. Покровский, А. В. Луначарский андан чыгып кетишкен. 1913-жылдын аягында «В.» т. тарап кетти. 1917-ж. Февраль рев-ясынан кийин фракция биротоло жоюлду.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *