ВОТЧИНА

ВОТЧИНА — жерди (курулуш, унаа-шайманы м-н кошо) ж-а көз каранды дыйкандарды феод. менчиктөөнүн, о. эле ал менчиктөөгө байланыштуу укуктардын комплекси. В. европ. ар кайсы элде ар кандай (сеньория, манор, поместье ж. б.) аталган. Россияда 11—18-к-да өкүм сүргөн феод. жер менчигинин бир түрү да В. деп аталган. Бул термин орусча «отчина» (ата мурас) дегенден келип чыккан. Ээси В-сын сата да, мураска калтыра да алган. Ири В-лар 15-к-дын аягына чейин феод. ээлөөнүн кеңири таралган формасы болгон. Борбордошкон орус мамлекети күчөп турганда по-местьелик жер ээлөө өнүгүп, княздык ж-а боярдык В-лар опричнинанын кысымынан кедери кеткен. 16— 17-к-да В. м-н поместье (чектелген ж-а шарттуу жер ээлөө) жакындашып, ал экөө Петр 1нин жеке мурас ж-дөгү указы б-ча (1714) бириктирилген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *